NOWA STRONA SYNERGY JUŻ DZIAŁA. Kliknij tutaj, aby się z nią zapoznać. →

Logowanie

 • Wejdź do swojego biura wirtualnego PULSE podając swój login i hasło

Rozpocznij własny biznes Synergy

 • Uzyskaj wysokie prowizje
 • Zdobądź atrakcyjne wycieczki i nagrody za osiągnięcia
 • Pracuj z domu
 • Korzystaj z comiesięcznych wypłat
 • Uczestnicz w programie rabatowym klienta

Zostań preferowanym klientem

 • Korzystaj z programu wysyłki automatycznej
 • Gwarancja 100% zwrotu pieniędzy
 • Uczestnicz w atrakcyjnych promocjach produktów
 • Polish
 • Wybierz kraj
 • Synergy WorldWide

  Oświadczenie dotyczące prywatności

   

  Ochrona danych osobowych ma priorytetowe znaczenie dla Synergy WorldWide („Synergy”, „my”). Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności przedstawia nasze zasady i praktyki oraz ich znaczenie dla osoby odwiedzającej witrynę synergyworldwide.com („Witryna”). Proszę regularnie sprawdzać nasze zasady, gdyż mogą ulec zmianie, a dalsze korzystanie z witryny będzie oznaczać przyjęcie tych zmian. Mimo to nasze podstawowe zobowiązanie do ochrony prywatności osób odwiedzających nie ulegnie zmianie.

  1. Gromadzenie danych

  • Dane podane dobrowolnie. Gromadzimy tylko dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkowników naszych usług, np. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu lub dane karty płatniczej. Użytkownik ma prawo odmówić podania tych danych. Może to jednak uniemożliwić nam świadczenie żądanych przez niego usług. Użytkownicy mogą odwiedzić Witrynę bez podawania danych osobowych.
  • Dane gromadzone automatycznie. Nie pobieramy automatycznie danych osobowych ani nie wiążemy danych automatycznie gromadzonych poprzez inne kanały z danymi osobowymi konkretnych osób. Możemy jednak gromadzić dane nieosobowe uzyskane w toku korzystania z Witryny przez użytkownika, w tym między innymi dane na temat liczby odwiedzających i częstotliwości odwiedzin w Witrynie. Wspomniane dane mogą obejmować witryny odwiedzone przez użytkownika niezwłocznie przed odwiedzeniem Witryny oraz po jej opuszczeniu, używaną przeglądarkę internetową oraz adres IP użytkownika. Tego typu dane wykorzystujemy wyłącznie zbiorowo.
  • Pliki cookies i podobne technologie Podobnie jak większość witryn, wykorzystujemy pliki cookie lub pliki z danymi automatycznie zapisywanymi na komputerze użytkownika, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryny i usprawnić jej działanie. Co do zasady pliki cookie nie zawierają danych osobowych, chyba że użytkownik świadomie podał takie informacje. Wykorzystujemy pliki cookie, aby ułatwić korzystanie z witryny powracającym do niej użytkownikom. Nie używamy plików cookie do przechowywania danych osobowych ani nie wiążemy danych nieosobowych obecnych w plikach cookie z danymi osobowymi konkretnych osób. Możemy zezwolić osobom trzecim na korzystanie z plików cookie lub podobnych technologii w Witrynie, ale nie mamy kontroli nad sposobem użytkowania ani zawartością plików cookie osób trzecich. Przeglądarki internetowe często mają opcję wyczyszczenia plików cookie, zablokowania plików cookie lub wyświetlania powiadomień za każdym razem, gdy pliki cookie zostaną wykorzystane. W przypadku zablokowania plików cookie użytkownik może utracić dostęp do niektórych funkcji Witryny. Synergy nie gromadzi danych o użytkowniku z innych źródłem, np. publiczne archiwa, organy lub organizacje prywatne.
  • Śledzenie. Niektóre przeglądarki internetowe pozwalają wysłać prośbę o nieśledzenie użytkownika, co umożliwia anonimowe przeglądanie Witryny. Szanujemy wysyłane przez przeglądarki prośby o nieśledzenie. Jednak podczas anonimowego przeglądania niektóre funkcje Witryny mogą być niedostępne.

  2. Wykorzystywanie danych.

  Dane gromadzone w Witrynie służą do świadczenia usług użytkownikowi, dostarczania zawartości oraz dostosowywania Witryny do upodobań użytkownika. Użytkownik może subskrybować biuletyny oraz poprosić o skierowanie do Niezależnego przedstawiciela Synergy (określanego poniżej), który dostarczy mu więcej informacji na temat tego, jak kupić produkty Synergy oraz jak zostać Niezależnym przedstawicielem Synergy. Jeśli użytkownik zakupi produkty Synergy lub zostanie Niezależnym przedstawicielem Synergy, będziemy wykorzystywać jego dane osobowe również w celu (1) świadczenia mu usług (np. przetwarzanie zamówień, obliczanie i płacenie prowizji); (2) wspierania i doskonalenia usług, które użytkownik świadczy klientom i pozyskanym Dystrybutorom; (3) zapewniania użytkownikowi dodatkowych usług; oraz (4) dbania o przestrzeganie przepisów. Na potrzeby tych celów Synergy może udostępniać dane użytkownika spółce macierzystej w Stanach Zjednoczonej oraz jej podmiotom zależnym w innych krajach. Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy danych osobowych do jakichkolwiek innych celów, ale w razie takiej konieczności uzyskamy najpierw zgodę użytkownika.

  3. Udostępnianie danych osobom trzecim

  Synergy może wykorzystywać wewnętrznych i zewnętrznych usługodawców do obsługi Witryny lub wykonywania innych czynności w naszym imieniu w ramach usług świadczonych użytkownikowi. Wspomniani usługodawcy mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika, ale są umownie zobowiązani do wykorzystywania ich wyłącznie w celu pełnienia swoich obowiązków. Niektórzy usługodawcy mogą mieć siedzibę w krajach, które zapewniają mniejszy stopień ochrony prywatności niż kraj zamieszkania użytkownika.

  Obecnie Synergy nie sprzedaje ani nie wynajmuje danych użytkownika na potrzeby marketingu jakimkolwiek osobom trzecim ani nie handluje nimi. Szanujemy prywatność użytkowników i nie narazimy relacji z nimi, sprzedając ich dane bez uprzedniej zgody.

  Synergy może udostępnić dane osobowe użytkownika w celu spełnienia obowiązków prawnych w przypadku otrzymania żądania od organów rządowych lub prywatnych organizacji w sprawie pozwu, zeznań, śledztwa lub podobnego postępowania, w celu podjęcia działań wobec zagrożenia bezpieczeństwa osobistego lub publicznego, w celu zbadania naruszeń zabezpieczeń, w celu ochrony naszych interesów i praw, w tym praw własności, lub w przypadku sprzedaży lub przeniesienia aktywów lub w kontekście podobnych rozmów biznesowych.

  4. Bezpieczeństwo danych

  Synergy podejmuje środki administracyjne, techniczne i fizyczne mające na celu dbanie o dokładność, aktualność i bezpieczeństwo danych osobowych. Jednak żadne transmisje danych w Internecie lub za pośrednictwem elektronicznej bazy danych nie dają 100% gwarancji bezpieczeństwa. Chociaż chronimy dane za pomocą podanych niżej środków, nie jesteśmy w stanie zagwarantować ich bezpieczeństwa:

  • Synergy korzysta z protokołu SSL (Secure Socket Layers), który zabezpiecza połączenie podczas wysyłania lub otrzymywania danych osobowych. Przy wykorzystaniu SSL dane przekazywane między dwoma komputerami za pośrednictwem Internetu są wysyłane w formie zaszyfrowanej, dzięki czemu może je rozszyfrować tylko komputer wysyłający i odbierający. SSL zabezpiecza przesyłane dane osobowe przed przechwyceniem. Połączenie jest zabezpieczane do momentu ukończenia lub anulowania operacji.
  • Synergy ogranicza dostęp do danych osobowych do pracowników, wykonawców i przedstawicieli, którzy potrzebują ich do wykonywania swojej pracy. Osoby te mają obowiązek zachować poufność danych osobowych i mogą zostać ukarani lub zwolnieni z pracy w przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku.

  5. Spójność, modyfikacja i dostęp do danych

  Synergy będzie przechowywać dane osobowe w aktywnych plikach lub systemach tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których pobrano je, lub do pełnienia obowiązków wynikających z umów z klientami i Niezależnymi przedstawicielami Synergy. Dopełnimy wszelkich starań, aby dane były dokładne i kompletne i w miarę potrzeby zaktualizujemy lub poprawimy dane na życzenie użytkownika.

  6. Dane organizacyjne Niezależnych przedstawicieli

  Synergy jest organizacją zajmującą się sprzedażą bezpośrednią, która dystrybuuje produkty poprzez sieć Członków, Dystrybutorów i Menedżerów zwanych „Niezależnymi przedstawicielami”. Użytkownik może złożyć zamówienie przez swojego Niezależnego przedstawiciela lub złożyć je bezpośrednio poprzez Synergy, a Synergy udostępni dane użytkownika jego Niezależnemu przedstawicielowi w celu przetworzenia zamówienia. Każdy klient może wybrać sposób złożenia zamówienia i formę kontaktu.

  Niezależny przedstawiciel, który przedstawi działalność Synergy nowemu Niezależnemu przedstawicielowi, jest znany jako Sponsor. Sponsorzy mogą rozwijać własne niezależne organizacje sprzedaży. Aby ułatwić Niezależnym przedstawicielom prowadzenie działalności, Synergy przekazuje Sponsorom raporty organizacyjne zawierające dane osobowe i biznesowe ich klientów i Niezależnych przedstawicieli, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny Synergy, numer telefonu, adres e-mail, numer faksu, ranga lub stopień w planie marketingowym Synergy oraz statystyki dotyczące wolumenu i sprzedaży. Raporty te są przekazywane Niezależnym przedstawicielom na zasadach poufności wyłącznie w celu rozwoju współpracy z Synergy i stanowią poufne tajemnice handlowe Synergy. Niektórzy Przedstawiciele Synergy mogą mieszkać w krajach, które zapewniają mniejszy stopień ochrony prywatności niż kraj zamieszkania użytkownika.

  7. Dzieci

  Witryna jest przeznaczona dla ogólnych odbiorców i nie została zaprojektowana specjalnie z myślą o dzieciach. Synergy nie gromadzi, wykorzystuje ani rozpowszechnia świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli otrzymamy dane osobowe dziecka poniżej 13 roku życia, wykorzystamy je wyłącznie w celu skontaktowania się z jego rodzicem lub opiekunem i uzyskania jego zgody. Jeśli nie uzyskamy takiej zgody w stosownym czasie, dopełnimy wszelkich starań, aby usunąć dane z naszych archiwów. Na życzenie rodzica lub opiekuna przedstawimy opis typów danych osobowych, które mogły zostać zarejestrowane.

  8. Linki osób trzecich

  Witryna może zawierać linki do witryn zarządzanych i obsługiwanych przez osoby trzecie, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Wszelkie dane przekazane witrynom osób trzecich będą traktowane zgodnie z zasadami prywatności danej witryny. Radzimy upewnić się i zadać stosowne pytania przed ujawnieniem danych operatorom witryn osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, czyny lub zasady witryn osób trzecich. Fakt, że witryny osób trzecich figurują w naszej Witrynie, nie oznacza poparcia dla ich zwartości, czynów lub zasad.

  9. Oświadczenie w sprawie ochrony prywatności

  Synergy przyjmuje do wiadomości fakt, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie posiadają system ochrony danych, który zasadniczo uniemożliwia transfer danych osobowych umożliwiających identyfikację (ang. personallly identifiable information - PII) należących do osób indywidualnych zamieszkałych na terenie UE odbiorcom znajdującym się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EEA”). Synergy potwierdziła już wcześniej swą zgodność z zasadami Europejsko-Amerykańskiej Certyfikacji Bezpiecznego Portu, umożliwiającą transfer PII między EOG a Stanami Zjednoczonymi w zgodzie z prawem Unii Europejskiej. Nature’s Sunshine Products, Inc. oraz jej amerykańskie spółki zrzeszone działają obecnie zgodnie z Europejsko-Amerykańską Umową Ramową w kwestii Ochrony Prywatności (ang. Privacy Shield) według wytycznych Amerykańskiego Departamentu ds. Handlu w zakresie zbierania, wykorzystywania oraz przechowywania PII z terytorium EOG. Synergy zaświadcza, że działa zgodnie z następującymi Zasadami Umowy Ramowej: Powiadamiania, Możliwości Wyboru, Odpowiedzialności za Dalszy Transfer, Bezpieczeństwa, Integralności Danych, a także Ograniczenia Zastosowań, Dostępu oraz Ochrony Prawnej, Egzekwowania oraz Odpowiedzialności Prawnej w odniesieniu do wszystkich PII uzyskanych z EOG w rozumieniu Umowy Ramowej o Ochronie Prywatności.

  Aby dowiedzieć się więcej o programie Ochrony Prywatności oraz zapoznać z certyfikatami Synergy, zapraszamy na stronę https://www.privacyshield.gov. Podmioty danych z terytorium EOG, które chcą skierować pytania lub skargi w związku z transferem lub wykorzystaniem przez Synergy ich danych osobowych umożliwiających identyfikację mogą złożyć skargę do Synergy w oparciu o dane kontaktowe przedstawione poniżej. W wypadku gdyby jakikolwiek podmiot danych z terytorium EOG nie czuł się usatysfakcjonowany rezultatem wewnętrznego procesu analizy wniosku, może on złożyć bezpłatnie skargę do wybranego przez nas niezależnego mechanizmu ochrony prawnej, Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Sporów (ang. International Centre for Dispute Resolution®) Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (ang. American Arbitration Association® (ICDR/AAA), gdzie będzie mógł zażądać wiążącego arbitrażu przy spełnieniu określonych warunków. Ponadto, Synergy podlega władzy w zakresie dochodzenia i egzekwowania Federalnej Komisji ds. Handlu, Departamentu Transportu oraz wszelkich innych uprawnionych organów ustawowych w USA.

  10. Pytania i skargi

  Synergy szanuje prywatność swoich użytkowników. Jeśli uważa Pan/Pani, że nie przestrzegaliśmy niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności, proszę skontaktować się z nami, a my rozpatrzymy skargę.

  Pytania lub wątpliwości dotyczące naszych zasad prywatności należy zgłaszać do:

  Customer Service
  Synergy WorldWide
  1955 W. Grove Parkway, Suite #100
  Pleasant Grove, Utah 84062
  (801) 769-7800
  privacy@synergyworldwide.com

  Prosimy podsumować treść zapytania w temacie wysyłanej wiadomości e-mail.

  Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszymi zasadami.

  Data wejścia w życie: 28 września 2016 r.


  Copyright © 2017 Synergy WorldWide.
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Warunki i zasady   |   Oświadczenie o poufności danych
  Kontakt   |   Sklep