Klikkaamalla tästä pääset artikkeleihin

Tammikuu 2014

Tässä julkaisussa:

© Copyright 2014 Synergy WorldWide. All rights reserved.

Viesti toimitusjohtajalta

Tehkäämme vuodesta 2014 menestysvuosi

by Dan Norman, Toimitusjohtaja

Vuosi 2013 on ollut Synergy WorldWidelle kasvun vuosi. Olemme saaneet johtoryhmäämme uusia jäseniä, lanseeranneet uusia tuotteita ja aloittaneet toiminnan uusilla markkina-alueilla eri puolilla maailmaa. Kehitämme Synergyä jatkuvasti, ja teemme yritystämme ja terveysvaikutteisia tuotteitamme tunnetuksi mahdollisimman laajalti. Synergyn tulos on moninkertaistunut Euroopan alueella, ja seuraamme innostuneena kolmen uuden markkina-alueen lanseerausta Euroopassa: mukaan ovat tulleet Islanti, Slovenia ja uusimpana Italia. Näillä markkina-alueilla ihmiset sitoutuvat Synergyn visioon ja haluavat omistautua Synergyn asialle.

Vuoden 2013 kolmas vuosineljännes oli ennätyksellisen hyvä. Synergyn liikevaihto kasvoi 4 %, mikä merkitsee, että tämä vuosineljännes oli Synergyn historian paras myynnin suhteen. Tämä johtuu osittain Skandinavian ja Keski-Euroopan markkina-alueiden merkittävästä kasvusta. Myös vuoden 2013 Soulin maailmankonferenssi ja SLMsmart-tuotesarjan lanseeraus Etelä-Koreassa ja Yhdysvalloissa vaikuttivat menestykseemme tällä vuosineljänneksellä. Asetamme suuria odotuksia SLMsmart-tuotesarjan lanseeraukselle Synergyn globaalilla markkina-alueella.

Lahjakkaat ja työlleen omistautuneet tiiminjohtajat ovat kasvun taustalla oleva kantava voima. Vuonna 2013 saimme neljä uutta General Manageria tukemaan menestyksekkäiden Euroopan markkina-alueiden toimintaa. Tammikuussa Synergyn tiimiin liittyi Radek Baszynski, josta tuli Puolan ja Tšekin tasavallan alueen General manageri. Erich Dengg aloitti Keski-Euroopan markkina-alueiden eli Saksan, Itävallan ja Slovenian General manageri. Länsi-Euroopan alueen General manageri on Rob Lord, joka johtaa Ison-Britannian, Alankomaiden, Irlannin ja Espanjan markkina-alueiden toimintaa. Äskettäin joukkoomme liittyi Raffaella Orlandi, kun Euroopan uusin markkina-alue Italia liittyi toimintaan. Vuonna 2013 lanseerattiin Italian ohella Islannin ja Slovenian markkina-alueet, eikä Synergyn kasvu pysähdy tähän. Vuonna 2014 on suunnitteilla Ranskan markkina-alueen lanseeraus. Odotamme suurella mielenkiinnolla, miten nämä uudet markkina-alueet vaikuttavat kokonaiskasvuumme Euroopassa.

Radostaw Baszynski
Erich Dengg
Raffaella Orlandi
Rob Lord

Olen varma, että kasvumme näkyy vuoden 2014 Euroopan huippukokouksessa Barcelonassa. Vuoden 2013 Soulin maailmankonferenssi antoi toiminnallemme valtavan energiasysäyksen, joka varmasti kantaa toista kertaa järjestettävään Euroopan konferenssiimme saakka. Tulevaan tapahtumaan osallistuu tiimijäseniä 15:stä Euroopan maasta, joten vuoden 2014 konferenssista tulee varmasti Euroopan alueen suurin Synergy-tapahtuma. Toivomme näkevämme mahdollisimman monia teistä tässä tilaisuudessa, sillä siellä kokoontuvat kaikki Synergyn parhaat tiimijohtajat. Barcelonan konferenssissa meillä on myös tilaisuus antaa tunnustusta siitä ahkerasta työstä, jota olette tehneet vuoden mittaan, ja juhlia Euroopan markkina-alueiden menestystä. Haluamme, että jokainen teistä tulee tähän konferenssiin nauttimaan ansaitsemastaan paikasta parrasvaloissa.

Luotan lujasti siihen, että vuodesta 2014 tulee menestyksen vuosi. Meillä on työlleen omistautuneet johtajat, arvostetut tuotteet ja valtavasti toimintavoimaa. Aseta tavoitteesi korkealle vuonna 2014. Näin pääsemme yhdessä juhlimaan menestystäsi Barcelonassa.

Klikatkaa tästä ladataksenne tämän artikkelin PDF tiedostona

Advisory Board Message

Miten herätät innostusta ihmisissä ja saat heidät motivoitumaan?

Eric ja Kati Gammals ovat Pearl Executive -tason tiimijohtajia ja Synergy WorldWiden Euroopan neuvontaryhmän jäseniä. Esittelemme neljännesvuosittain neuvontaryhmän jäsenen, joka antaa sinulle arvokkaita neuvoja ja kertoo omasta Synergy-menestystarinastaan

by Eric ja Kati Gammals

Olemme todella onnellisia siitä, että voimme olla mukana Synergyn toiminnassa ja että voimme auttaa muita löytämään nämä elämänlaatua parantavat tuotteet sekä upean liiketoimintamahdollisuuden.

Olemme henkilökohtaisesti todenneet, miten valtavia mahdollisuuksia Synergy-liiketoiminta tuo mukanaan. Ensiksikin jokaisella on mahdollisuus auttaa muita ihmisiä ja hankkia tuloja niin tekemällä. Kun Synergyn toimintaan tutustuu tarkemmin ja syvällisemmällä tasolla, havaitsee, miten valtavia oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia se tarjoaa. Ihmiset kokevat mielekkään toiminnan merkityksellisyyden, ja he saavat uutta pontta elämäänsä sekä mahdollisuuden olla mukana innostuneessa ja tulevaisuuteen luottavassa tiimissä.

Kun tutustuimme Synergyn tarjoamiin mahdollisuuksiin, halusimme tavata myös yhtiön johtoryhmän jäsenet, koska halusimme tietää, millaiset ihmiset johtavat tätä yritystä. On tärkeää, että uudet tiimijäsenet saavat tilaisuuden keskustella menestyneiden tiimijäsenten kanssa. Tämän vuoksi suosittelemme, että uudet uudet tiimijäsenet toivotetaan tervetulleiksi henkilökohtaisella puhelinsoitolla. Puhelun aikana uusi tiimijäsen ja ylälinjan menestynyt tiimijäsen saavat tilaisuuden keskustella keskenään. Näin uusi jäsen tutustuu tiimin johtajiin ja heidän arvoihinsa.

Tämän jälkeen uuden jäsenen on helpompaa ottaa yhteyttä ylälinjan tiimijäseneen tarvitessaan tukea, ja vähitellen koko tiimi hyötyy tästä toimintatavasta. Paras yhteydenottotapa on kolmikantapuhelu, jonka tiimijäsenen sponsori järjestää. Näin myös sponsorit oppivat käyttämään kolmikantapuheluja yhteydenottoihin. Opastamme kaikkia tiimijäseniämme käyttämään mahdollisimman paljon kolmikantapuhelujen tarjoamia mahdollisuuksia kaikessa liiketoiminnassa – Synergyn yleisesittelyssä, asioiden jälkiseurannassa, koulutuksessa, valmennuksessa ja tunnustusten antamisessa.

Tutustuessamme Synergyyn hankimme myös lisätietoja lääketieteellisen ja tieteellisen neuvontaryhmän jäseniltä, ja halusimme tutustua menestyneimpiin tiimijäseniin ja heidän liiketoimintaansa sekä taustoihinsa. Tärkeintä oli kuitenkin tuotteisiin tutustuminen ja niiden esitteleminen perheenjäsenille ja parhaille ystäville. Tuotteiden vaikutusten toteaminen oli meille ratkaisevan tärkeää. Haluamme myös muiden ihmisten hyötyvän näistä tuotteista. Synergyn kansainvälisiin ja maakohtaisiin konferensseihin sekä muuhun koulutukseen osallistumisella on niin ikään olennainen merkitys liiketoiminnan kannalta. Olemme tulleet siihen tulokseen, että 80 prosenttia menestyksestä perustuu näihin tilaisuuksiin osallistumiseen.

Tiiminjohtajan tai valmentajan tulisi aina muistaa tiimijäseniin yhteydessä ollessaan seuraavat olennaiset arvot: rakkaus, rohkeus, rehellisyys, rauhallisuus ja nöyryys.

Kun noudatat näitä arvoja ja suhtaudut toimintaan avoimin mielin sekä kuuntelet muita ihmisiä, autat ihmisiä innostumaan ja motivoitumaan. On myös tärkeää, että osaat rentoutua etkä ota asioita liian henkilökohtaisesti. Keskity olennaiseen, innostu ja nauti kaikesta mitä teet.

Opi tuomaan asioista esiin positiiviset puolet ja näe jokaisessa haasteessa uusi mahdollisuus.

Klikatkaa tästä ladataksenne tämän artikkelin PDF tiedostona

Laatua joka pisara

Tietoa Synergyn alihankkijoiden hyväksyntämenettelystä

by Catherine Bennett, Synergy Communications

Synergy WorldWiden ja Nature’s Sunshine Products -yhtiön (NSP) tuotteissa käytetyt ainesosat hankitaan 350 hyväksytyltä alihankkijalta, jotka ovat läpäisseet NSP:n laadunvalvontayksikön tekemät perusteelliset tarkastukset. Synergyn käyttämät raaka-aineet hankitaan tarkkaan seulotuilta alihankkijoilta, jotka noudattavat yhteisiä laatustandardeja. Mitä nämä standardit sitten tarkkaan ottaen ovat? Synergy hyväksyy ainoastaan sellaiset alihankkijat, joiden tuotteet edustavat korkeinta puhtauden, vaikutustehon ja turvallisuuden laatutasoa.

Yksikään alihankkija ei saa pysyvää hyväksyntää. Jokaisen alihankkijan täytyy pystyä jatkuvasti todistamaan tuotteidensa korkea laatu ja se, että tuotannossa noudatetaan asianmukaisia käytäntöjä. NSP:n laaduntarkastus käy läpi satoja vaiheita, jotka kattavat koko tuotantoketjun. Näin varmistetaan, että asiakkaat saavat vain markkinoiden laadukkaimpia tuotteita, toteaa NSP:n laatujohtaja Lynda Hammons.

Alihankkijoiden valintaprosessissa on neljä perusvaihetta, joista jokainen sisältää kymmeniä lisävaatimuksia. Jotta NSP ja Synergy voisivat jatkuvasti toimittaa asiakkailleen korkealaatuisia terveysvaikutteisia tuotteita, laadunvalvontayksikkö käy Hammonsin johdolla läpi seuraavat vaiheet:

Kyselylomake

Kyselylomake vastaa alkuhaastattelua. Synergy ja NSP haluavat varmistaa mahdollisten alihankkijoiden ja näiden valmistamien tuotteiden perustiedot ennen varsinaisen ratkaisun tekemistä. Tiedot koskevat yrityksen aiempaa toimintaa ja käytettyjä valmistus- sekä testausmenetelmiä. Kyselylomakkeen avulla laadunvalvontayksikkö selvittää raaka-aineen alkuperän ja lajin sekä sen, mistä kasvin osasta se on peräisin. Jos kyselylomakkeeseen on merkitty, että alihankkija käyttää tuotteeseen vain varsiosaa, mutta tutkimus- ja tuotekehitysosaston tutkimuksissa tuotteesta löytyy myös juuren ja lehtien osia, alihankkija todetaan epäluotettavaksi.

Alihankkijoiden täytyy ilmoittaa raaka-aineen alkuperä. Jos alihankkijat toimivat esimerkiksi Intiassa tai Kiinassa, heidän tuotteisiinsa kohdistetaan riskinarviointiin liittyviä lisätutkimuksia. Näillä alueilla tuotettuja raaka-aineita pidetään korkean riskitason tuotteina: Synergyn ja NSP:n laatuvaatimusten perusteella niillä on suurempi todennäköisyys tulla hylätyksi kuin muiden alueiden tuotannolla.

Näytepyynnöt

Alihankkijan kyselylomakkeessa ilmoittamat vastaukset eivät yksistään riitä todisteeksi tuotteen laadusta. Kaikki ainesosat testataan, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat NSP:n ja Synergyn laatuvaatimusten mukaisia. Tämä koskee niin uusia kuin aiemmin luotettavaksi todettuja alihankkijoita. Kun alihankkijat ovat läpäisseet hyväksyttävästi kyselylomakevaiheen, heiltä pyydetään näytteitä tuotteen ainesosista. Tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö sekä lääketieteellinen yksikkö tutkivat ainesosan turvallisuustiedot, minkä jälkeen aloitetaan tuotteen mikrobikontaminaatio-, raskasmetallikontaminaatio- ja allergeenitestit. Näytteiden turvallisuus, puhtaus ja teho arvioidaan NSP:n laadunvalvonta- ja tuotantolaboratorioissa. Tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö varmistaa esimerkiksi raaka-ainenäytteiden vaaditun hiukkaskoon ja liukoisuuden. NSP tutkijoiden päätavoitteena on vahvistaa näytteiden testauksen avulla, että raaka-aine sopii täydellisesti lopputuotteen ainesosaksi.

Alihankkijan tuotantolaitoksen auditointi

Amerikan laadunvalvontayhdistyksen ASQ:n sertifioima laaduntarkastaja Hammons järjestää auditointeja niiden alihankkijoiden tuotantoyksiköissä, jotka ovat läpäisseet kaksi edeltävää karsintavaihetta. Auditointien yhteydessä Hammons arvioi alihankkijan tuotantotilojen puhtautta, asiakirjahallintaa ja työnkulkuun liittyviä käytäntöjä. Ennen varsinaista auditointia Hammons hankkii kuitenkin vielä tärkeitä taustatietoja.

Tieto yrityksen aiemmasta toiminnasta luo pohjan kestävälle liiketoimintasuhteelle. Hammons hankkii tiedot työntekijämäärästä ja siitä, kuinka kauan alihankkija on toiminut alalla. Ennen auditoinnin aloittamista hän tutustuu tarkasti yrityksen hallinnolliseen organisaatioon ja dokumentointikäytäntöihin. Aina kun alihankkijan työntekijä puhdistaa tietyn tuotantolaitteen tai -alueen tuotantotiloissa, jonkun täytyy dokumentoida työntekijän nimi ja todistaa, että työn laatu on tarkastettu. Juuri tässä suhteessa tarkka valvonta ja tarkastus on ensisijaisen tärkeää. Tiettyjen puhtaanapitokäytäntöjen noudattaminen ei välttämättä takaa tuotantotilojen puhtautta. Näiden käytäntöjen pitää olla toimivia ja riittävän tehokkaita. Auditoijat tutkivat jokaisen tuotantotilan osan ja selvittävät, kuinka tehokkaita alihankkijan käyttämät puhdistuskäytännöt ovat.

Sääntöjen mukainen dokumentointi on silti vain puolet koko totuudesta. Seuraavaksi Hammons varmistaa yhdessä työryhmänsä kanssa, että dokumentaatioon kirjattuja puhtaanapitokäytäntöjä noudatetaan, kun he tarkastavat tuotantotiloja paikan päällä. Yleensä auditointiryhmä tarkastaa ensimmäisenä, että rakennuksen saniteettitiloissa on saatavana saippuaa ja lämmintä vettä. Jos saippuaa ei ole tai käsienpesualtaaseen ei saada lämmintä vettä 15 sekunnin kuluessa vesihanan avaamisesta, alihankkijan auditointi hylätään automaattisesti. Hammons on joutunut hylkäämään useita audiointeja näillä perusteilla.

Seuraavaksi auditointiryhmä tarkastaa asiakirjat, joiden perusteella alihankkija voi todistaa testaavansa raaka-aineet perusteellisesti. Alihankkijalta pyydetään asiakirjoja edeltävältä 12 kuukaudelta (tapauskohtaisesti) ja niistä otetaan satunnaisotos. NSP:n auditoijat tarkastavat sitten alihankkijan tuotantolaboratoriot ja -laitteet sekä arvioivat heidän testausmenetelmiensä tehokkuutta.

Useat yritykset jättävät ottamatta selville, kuinka heidän alihankkijansa kouluttavat työntekijöitään, Hammons toteaa. On kuitenkin oletettavaa, että mikäli työntekijää ei ole perehdytetty toimintaohjeisiin, jotkut tuotannon vakiokäytännöt suoritetaan virheellisesti. Alihankkijat, jotka vaativat työntekijöiltään noudattamaan voimassa olevia hyviä tuotantotapoja (GMS), läpäisevät muita todennäköisemmin NSP:n suorittaman auditoinnin.

Hyväksyntä ja jatkuva auditointi

Kun Hammons on tarkastanut kaikki kerätyt tiedot (peruskyselylomakkeen, näytetestien ja toimipaikan auditoinnin tulokset) ja vahvistanut, että kaikki tarvittavat tiedot on saatu, hän voi lisätä alihankkijan nimen hyväksyttyjen alihankkijoiden luetteloon, mutta vasta saatuaan tutkimus- ja tuotekehitys- sekä laaduntarkastus- ja hankintaosastojen hyväksynnän.

Hammons tekee vuosittain 40–60 auditointia sekä vanhojen että uusien alihankkijoiden tuotantotiloissa. Ennen hyväksyntää uusien alihankkijoiden täytyy läpäistä toimipaikalla tehtävä auditointi, ja tämän jälkeen auditointeja tehdään kahden vuoden välein. Pitkään yhteistyötä tehneet ja luotettaviksi todetut alihankkijatkaan eivät vapaudu auditoinnista. Heidän täytyy todistaa, että käytetyt raaka-aineet ja tuotantomenetelmät ovat jatkuvasti huippulaatuisia.

Jokainen Synergy-tuotteiden tuotantovaihe on suunniteltu tarkasti kuluttajan etua silmällä pitäen: yksityiskohtainen tuotekehitys alkaa paljon ennen varsinaista valmistusvaihetta Tuotteiden laatu, terveellisyys ja asiakkaan etu ovat Synergyn toiminnan kulmakiviä, eikä laadunvalvontayksikkö tee mitään poikkeuksia laatuvaatimuksiin. Jokainen, joka ostaa Synergyn tuotteita, voi luottaa siihen, että niiden raaka-aineet on hankittu yksinomaan luotettavilta alihankkijoilta.

Klikatkaa tästä ladataksenne tämän artikkelin PDF tiedostona

Table of Contents