Legacy Magazine > Mars 2015

Finsk superpar har nådd milepælen 1 million dollar

By Catherine Bennett, Global Communications Manager

Da Kati Gammals venner spøkte om å gifte seg med millionærer, tenkte Kati i sitt stille sinn at hun gjerne skulle giftet seg med noen som hun kunne tjene 1 million dollar sammen med. I 2005 møtte Kati sin likesinnede innenfor nettverksbransjen, og de giftet seg etter bare 3 ½ måned. Siden har Eric og Kati Gammals vært ustoppelige og har blitt de ultimate forretningspartnere som tusenvis av mennesker ønsker å etterligne.

"Jeg var opplært til å mene at det var egoistisk å ha så mye penger, men jeg begynte etterhvert å tenke annerledes." —Kati

Etter mindre enn fire års urokkelig arbeid med Synergy WorldWide, ble Katis drøm en realitet da hun og Eric ble medlem av Million Dollar Club. Denne bragden har brakt stort håp til et allerede blomstrende finsk marked — et marked som Eric og Kati har bidratt til å gjøre til det det er i dag.

“Da vi ble innvilget medlemskap i Million Dollar Club under Kickoff 2015, var mange teammedlemmer overrasket over at det hadde tatt såpass kort tid,” sier Eric. “Men de var også stolte, og det hadde gjort dem klar over hva det er mulig for dem å oppnå. Det gjorde forretningsmuligheten enda mer reell for dem.”

Å oppnå en slik suksess har alltid vært en av drømmene til Eric og Kati. Hos Synergy har de nådd alle mål de har satt seg. De har nå oppnådd økonomisk frihet, men har satt seg enda høyere mål og arbeider sammen med mennesker som er villige til å gjøre det samme.

Fra barndommen har Eric og Kati lært å tenke på mye penger som noe negativt. De følte ikke at de fortjente å ha høy inntekt. I løpet av de 11 årene de har arbeidet med nettverksmarkedsføring, har de fokusert på å endre den tankegangen.

Før Erik oppdaget nettverksmarkedsføring, arbeidet han i elektronikkindustrien. Han tømte lønnskontoen hver måned og hadde begynt å opparbeide seg gjeld, men så bestemte han seg for å ta ansvar for livet sitt. Kort tid etter den avgjørelsen oppdaget han nettverksmarkedsføring.

I en periode leste Kati flere bøker om personlig utvikling, og det var da hun oppdaget restinntekt-modellen. Hun skjønte at dette var en perfekt løsning for å bedre familieøkonomien. Nysgjerrigheten hennes var vekket. Hun reiste sammen med Eric til USA for å få opplæring, og der lærte hun at du aldri blir millionær om du ikke forandrer tankemønster og holdninger.

“For å tjene mer, må du bli mer,” sier Kati. “Under den opplæringen skrev vi ned hvor høy månedsinntekt vi ønsket oss. Jeg husker at jeg skrev 10 000 euro per måned, men ble oppfordret til å gange det tallet med 10. Jeg var opplært til å mene at det var egoistisk å ha så mye penger, men jeg begynte etterhvert å tenke annerledes. Jeg forstod at jo mer penger jeg hadde, desto mer kunne jeg gi bort.”

Eric og Kati oppnådde den høye inntekten de hadde satt som mål, men visste at de nå måtte være smarte. Andre ville kanskje tatt seg en ferie, men Eric og Kati visste at det fremdeles gjenstod mye arbeid.

“Vi var klar over at organisasjonen på den tiden ikke var sterk nok,” sier Eric, “så vi satte inn et ekstra gir. Vi visste at sviktende innsats i denne fasen var årsaken til at mange selskaper går dukken. Vi bestemte oss for å fortsette med opplæring, opplæring, opplæring, og å fortsette å hjelpe mennesker med å finne sitt "Hvorfor", slik alle kunne lykkes.”

Eric og Kati er lykkelige over å ha blitt medlemmer av Million Dollar Club, men for dem handler ikke nettverksmarkedsføring bare om penger. Det handler om mening. Det handler om å gi. Det handler om å bli et bedre menneske. Dette medlemskapet viser at Eric og Kati har oppnådd mye på alle disse områdene. Og dette innflytelsesrike paret har ingen planer om å ta det rolig fremover. Eric og Kati sier at deres forhold til Synergy WorldWide har forandret dem begge.

“Vår reise med Synergy har åpnet hjertet vårt,” sier Eric. “Menneskene vi har møtt gjennom Synergy, har åpnet hjertet sitt for oss og har gitt oss emosjonell støtte. Deres kjærlighet og ledelse har forandret oss.”