Legacy Magazine > Mars 2015

Skapa din framtid idag

By Stewart Rutter, Vice President, Synergy WorldWide

Alltför ofta blickar vi mot framtiden och förväntar oss att uppnå framgång utan att ta oss tid att planera de åtgärder som behövs för att uppnå den. Författaren Joel Barker skrev, ”Vision utan handling är bara en dröm. Handling utan vision är bara ett tidsfördriv. Handling kombinerat med vision kan förändra världen.”

Synergy grundades på principen att hjälpa andra förbättra sina liv.

Har du någonsin gjort dig skyldig till att vara så fokuserad på resultatet längre fram att du glömde att skapa en detaljerad plan för hur du skulle uppnå det. Medan vi fokuserar på att uppnå ett visst resultat är det lätt att vara så fokuserade på det att vi inte kan se helheten. Med nya titlar, bonusar, exklusiva evenemang och affärsmöjligheter att se fram emot är det viktigt att komma ihåg att för att vi ska kunna uppnå dessa saker måste vi leva i nuet, inte i framtiden. Vi måste skapa en detaljerad plan som tar oss dit vi vill nå, i stället för att fokusera på vad vi kommer att uppnå när vi kommer dit.

När du omvärderar hur nära du är att uppnå de mål du har satt upp för dig bör du också utvärdera hur du planerar att använda din tid just nu för att uppnå målen. Det är bättre att förbereda dig på att uppnå slutdestinationen genom att ta de här fem omedelbara stegen i beaktande.

Identifiera styrkor och svagheter
Först är det viktigt att förstå var din verksamhet befinner sig idag. Var ärlig mot dig själv och utvärdera objektivt var både du och din verksamhet befinner sig. Vilka åtgärder har genererat de största resultaten? Vilka metoder har varit mindre produktiva? Det är nyttigt att identifiera styrkor och svagheter under planeringsfasen i alla verksamheter och det får dig att utvärdera vilka förändringar du behöver göra för framtiden.

Skapa en plan
När du har identifierat dina styrkor och svagheter ska du börja utforma en spelplan för att förverkliga idéerna. Att börja din resa mot framgång utan en karta och resplan är en katastrofal affärsplan. Fastställ ett långsiktigt mål och bryt sedan ned det i månatliga och veckovisa mål som för dig framåt mot det långsiktiga målet. För varje milstolpe du når på vägen blir du mer inspirerad och fast besluten att nå nästa steg.

Håll kontakten
En av de bästa sätten att hålla rätt kurs är att utnyttja Synergys evenemang. Vare sig det gäller råd från framgångsrika Synergy-ledare eller inspirerande meddelanden från andra Teammedlemmar är evenemangen fulla med metoder att skapa kontakter i Synergys nätverk och utveckla din egen potential. Evenemangen skapar en bra plattform för att få kontakt med ditt samhälle och utbyta idéer, samt skapa relationer.

Var positiv
Le när du stöter på utmaningar och se på dina misstag som livserfarenheter. Vägen till framgång är ofta kantad med problem och hinder och du tvingas anpassa dig när vägen ändrar riktning. Låt inte utmaningarna stoppa dig. Se dem som möjligheter till tillväxt. Att besegra hinder och bakslag lär dig värdefulla saker om dig själv och hjälper dig att effektivisera din verksamhet. Efteråt har du blivit klokare och har en förnyad styrka. Energi smittar av sig och hela ditt team kommer att kunna ha glädje av din entusiasm.

Var generös!
Synergy grundades på principen att hjälpa andra förbättra sina liv. Den här filosofin är en av anledningarna till att du gick med i Synergys familj. Det är dags att börja praktisera filosofin dagligen. Ägna tid åt att investera i ditt team genom att lyssna på deras behov, vägleda dem och arbeta med dem för att hitta lösningar. Samma gäller för dina kunder. Lyssna på deras behov och bekymmer och arbeta sedan aktivt på att hitta ett sätt att hjälpa dem förbättra sina liv, även om det inte leder till ett köp just då. Människor uppskattar din äkta omtanke om deras välmående och det kommer att gynna dig på lång sikt.

Vare sig du just har startat din verksamhet eller känner dig som om de milstolpar du vill nå är utom räckhåll, ger de här vardagstipsen en struktur och vision för din kortsiktiga affärsplan. Med de här instruktionerna kan du hålla kursen och uppnå dina långsiktiga mål. Med de rätta verktygen är framtiden gränslös.