Legacy Magazine > December 2014

Team Director Spotlights

Synergy Medlemmarna gör stora framsteg i år, och var och en bidrar något värdefullt. Vi har den största äran av att ha så tillägnade anmärkningsvärda folk inom Synergy familjen. Låt oss presentera några av dessa inspirerande individer som har utmärkt sig i sina respektive marknader

Marek and Joanna Amrosz

Marek och Joanna Amrosz, Synergy Polens första Team Directors någonsin, är en far- och dotterduo och dynamiska företagskonstruktörer. De arbetar hårt för att nå sina mål och är redo att nå ännu längre. Framför allt har Marek och Joanna nått sin nya titel på rätt sätt: genom att fokusera på framgången för människorna omkring dem och bygga upp en stark grund för medlemmarna i deras team.

Marek och Joanna sitter aldrig ner och väntar på turen. Istället har de byggt sitt företag på rörelse, då de har rest runt hela Polen och hjälpt till med olika evenemang, möten och utbildningar. De går på föreläsningar för att lära sig, och delar sedan med sig av kunskaperna till sina kunder och Team Member-kollegor.

De håller regelbundet webbseminarier och utforskar ytterligare utbildningsmetoder som deras team kan ha nytta av. Med sådana vanor är det inte konstigt att Marek och Joanna har kunnat göra anspråk på titeln Team Director och ökat på sin inkomst. Och tillväxten kan inte annat än fortsätta för Marek och Joanna, eftersom de fortsätter att rikta in sig på att stärka sin omgivning.

Kjetil Dreyer

Efter att Kjetil Dreyer från Norge varit med på toppmötet 2014, bestämde han sig för att skrida till verket i sitt företag, med den nysläppta måltidsersättningen SLMsmart och med de nya e9-produkterna. När Kjetil kom hem från resan till Barcelona höll han ett webbseminarium med 500 deltagare, där han lanserade de nya produkterna.

Tack vare sin beslutsamhet att gå till handling har nu Kjetil nått nivån Team Director. Även om han egentligen inte är beroende av de ekonomiska fördelar som hans Synergy-företag ger honom, så håller Kjetil fast vid det för utmaningens skull och för att fortsätta förbättra andras liv.

”Jag var 18 när jag fick lära mig allt om nätverksförsäljning”, säger Kjetil. ”Min pappa fick in mig i sitt företag för att sälja kosttillskott. Jag kommer ihåg att jag på sex månader lyckades sälja en kartong. Jag var inte någon vidare säljare.”

Nu äger Kjetil både en nyhetssajt om direktförsäljning och Norges största shoppingsajt för hälsovårdsprodukter, och han är Synergy Teammedlem.

”Jag siktar på Presidential, ingen tvekan om det”, säger Kjetil. ”För att nå dit måste jag hitta rätt folk, men jag har alla möjligheter att hitta det folket.”

Bostjan Pilej och Irena Kladivar

Bostjan Pilej och Irena Kladivar slog sig inte till ro efter att ha nått titeln Team Manager i januari 2014. Istället återgick de direkt till arbetet för att avancera till Team Director. Tack vare sin målmedvetenhet och sitt fokus kom Bostjan och Irena på åttonde plats i Barcelona Top 100-kampanjen, och fick 1 500 euro till toppmötet 2014.

Bostjans och Irenas organisation Team EBALI är den första i Slovenien som nått Team Director-nivån. På våren 2014, innan SLMsmart och e9-produkterna officiellt hade lanserats, förberedde sig personerna i Bostjans team för den stora tillväxt som de skulle kunna uppnå med de nya produkterna. Det förberedelsearbetet ledde till en kraftigt ökad försäljning i oktober.

När lanseringen av SLMsmart och e9 väckte entusiasmen i Europa, hade Bostjan och Irena en effektiv plan att sätta i verket . Planen innebar daglig aktion, och den aktionen bidrog till en rekordmånad i Slovenien och i Europa. Bostjan och Irena kunde lägga till 72 nya Teammedlemmar i sitt team, och av de Teammedlemmar som redan fanns nådde 42 nya titlar.

”Allt eftersom vi går framåt når vi nya horisonter, där vi kan se oss själva, andra och världen i ett nytt ljus. Och de framstegen ger oss kraft att bygga ett framgångsrikt företag”, säger Irena. ”Det har blivit en del av vårt team att om vi inte hela tiden blir starkare, så blir vi svagare. Det är något som Synergy WorldWide har lärt oss.”

Det här framgångsrika paret leder människor med hjärtat och med sitt goda föredöme. De har kunnat förbättra många människors liv på sin egen väg till titeln Team Director