SYNERGYJEVA PREDNOST
SEDEM VRST ZASLUŽKA
MALOPRODAJNA MARŽA
MEGA-MATCH BONUS
FAST START BONUS
VODSTVENI BONUS
ELITNI POPUST
GLOBALNI DELITVENI BONUS
OSNOVNA PROVIZIJA