DOLOČILA IN POGOJI

 

 

NEODVISNI STATUS

1. Stranke niso zaposleni, agenti, partnerji, skupno podjetje ali predstavniki podjetja Synergy WorldWide, Inc. (»Synergy«). Stranka razume, da podjetje Synergy v njenem imenu ne bo pripravilo nobeno zavarovanje, socialno zavarovanje, nadomestilo delavcem ali odvajanje davka od dohodka. Stranke niso upravičene do zahtevanja nadomestila za nezaposlenost ali nadomestila za delavce zaradi njihovega statusa stranke. Nobena stranka ni pooblaščena za ukrepanje v imenu podjetja Synergy ali za oblikovanje pravnih obveznosti za podjetje Synergy.


2. Stranke, ki se prijavijo pri podjetju Synergy WorldWide, lahko zaslužijo dobropis za izdelke z deljenjem enoličnih povezav in ko druge stranke podajo naročila z uporabo teh povezav. Stranke, ki se prijavijo in/ali podajo naročila z uporabo povezave druge stranke, pri svojih naročilih plačajo običajno maržo za stranke. Marža za stranke je enostavno razlika med nakupno ceno za stranke in veleprodajno ceno za isti izdelek. Če stranke delijo svoje enolične povezave in nove stranke podajo naročila z uporabo teh povezav, bo marža za stranke tej stranki izplačana v obliki dobropisa za izdelke, ki ga lahko uporabo za nakup izdelkov.

 

STATUS IN PODALJŠANJE RAČUNA

3. Račun stranke bo ostal aktiven, dokler je v obdobju treh mesecev podano eno osebno naročilo. Če v tekočem mesecu ali v preteklih dveh mesecih ni bilo podano nobeno osebno naročilo, bo račun stranke deaktiviran in prejemanje dobropisa za izdelke bo onemogočeno, dokler ne bo podano novo osebno naročilo. Dobropis za izdelke je mogoče zaslužiti samo za prihodnjo aktivnost po aktivaciji in morebitno zasluženi dobropis med obdobjem neaktivnosti ne bo priznan. Račun je mogoče kadarkoli aktivirati znova, če pa ni nobene aktivnosti v obdobju 6 mesecev, bo stranka svojo skupino izgubila trajno.

 

DAVKI

4. Podjetje Synergy ne bo odgovorno za nobene davke ali druge dajatve v imenu strank. Vsaka stranka mora pravočasno prijaviti vsa vračila in poročila, ki jih zahtevajo davčni organi, ter plačati vse davke, ki izhajajo iz ali so povezani z dejavnostmi v vlogi stranke.

 

SPREMEBA NAPOTITELJA (NADREJENI)

5. Podjetje Synergy ne priporoča spreminjanja napotiteljev (imena osebe, ki jih je napotila k podjetju Synergy). Edini način, na katerega lahko stranka spremeni napotitelja, je odjava ali preklic svojega računa. Stranka se lahko nato znova prijavi za nov račun z novim napotiteljem. OPOMBA: Osebe, ki so bile registrirane v izvirnem računu stranke, ne bodo prenesene v novi račun stranke.

 

PRAVILNIK O OGLAŠEVANJU

6. Če stranka oglašuje izdelke Synergy na družabnih omrežjih, mora stranka v oglasnem sporočilu jasno izjaviti, da je v razmerju (»materialna povezava«) s podjetjem Synergy. »Materialna povezava« s podjetjem Synergy vključuje finančno razmerje – na primer v obliki izplačil podjetja Synergy stranki ali omogočanju izdelkov ali storitev brezplačno ali po znižani ceni. V vlogi osebe z vplivom je stranka odgovorna za objavo ustreznih izjav o tem razmerju in za upoštevanje vseh veljavnih zakonov v zvezi z lažnim, goljufivim ali zavajajočim oglaševanjem. Stranka se ne sme zanašati na druge osebe pri objavi teh izjav. Podjetje Synergy si pridržuje pravico do podajanja zahteve stranki za popravilo, odstranitev ali prenehanje uporabe kakršnegakoli oglaševalnega materiala v zvezi s podjetjem Synergy, kot so materiali, ki kršijo zakonodajo, pravice podjetja Synergy ali pravice katerekoli druge tretje osebe. Vsakršno neupoštevanje tega določila bo upoštevano kot kršitev te pogodbe.

 

PRAVILNIK O VRAČILIH

7. Podjetje Synergy ponuja garancijo za 100 % vračilo denarja za vsa začetna naročila, če jih stranka vrne v devetdesetih (90) dneh od datuma nakupa. Podjetje Synergy ponuja tudi 90 % vračilo denarja za vse neodprte, neuporabljene in nepoškodovane izdelke za vsa naslednja naročila, če jih stranka vrne v devetdesetih (90) dneh od datuma nakupa.

 

SKLADNOST Z ZAKONODAJO

8. Stranka bo upoštevala vse zvezne, okrožne in lokalne zakone, pravila in predpise v zvezi s to pogodbo in prevzemom, prejemom, skladiščenjem, prodajo, distribucijo, objavljanjem ali oglaševanjem podjetja Synergy ali izdelkov podjetja Synergy.

 

CELOTNA POGODBA

9. Ta pogodba predstavlja celotno pogodbo med stranko in podjetjem Synergy ter bo upoštevana kot združena ter nadomesti vse prejšnje in sočasne pogodbe, komunikacije in sporazume v pisni in ustni obliki. Če bo ugotovljeno, da je katerakoli določba v pogodbi neizvršljiva ali neveljavna, bodo vse ostale določbe in klavzule ostale veljavne v celoti še naprej.

 

SPREMEMBA

10. Za vse stranke bodo obvezujoče vse revizije ali spremembe te pogodbe po prejemu obvestila o revizijah ali spremembah prek katerihkoli uradnih komunikacijskih kanalov podjetja Synergy z začetkom veljavnosti trideset (30) dni po objavi takšnega obvestila (razen, kjer je zahtevano daljše obdobje v skladu z zakonodajo, v takšnem primeru bo veljavno ustrezno daljše obdobje). Uradni komunikacijski kanali vključujejo, vendar niso omejeni na objave te pogodbe na spletnem mestu podjetja Synergy; po e-pošti na e-poštne naslove v evidenci; v obvestilih v kateremkoli uradnem glasilu podjetja Synergy; ali po pošti, poslani na naslove v evidenci.

 

VELJAVNA ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST

11. Ta pogodba je sklenjena skladno z veljavnimi slovenskimi zakoni in podzakonskimi predpisi. Stranki se sporazumeta, da je za reševanje sporov pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

 

ZASEBNOST

12. Podjetje Synergy zbira, uporablja in deli osebne podatke, ki omogočajo identifikacijo (»PII« – Personally Identifiable Information), v skladu z izjavo o zasebnosti podjetja Synergy na naslovu https://synergyworldwide.com/SI/sl-SI/privacy-policy. Podjetje Synergy to izvaja za namen izpolnjevanja svojih obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, in za druge namene, ki so opisani v izjavi o zasebnosti. Vse stranke so odgovorne za upoštevanje izjave o o zasebnosti podjetja Synergy, v kateri so določene obveznosti stranke v zvezi s podatki PII med trajanjem partnerstva stranke s podjetjem Synergy. Podjetje Synergy lahko hrani in obdeluje osebne podatke, ki jih stranka poda podjetju Synergy za namene marketinga, plačila provizij in poslovanje podjetja Synergy. Podjetje Synergy lahko te podatke beleži ročno in/ali elektronsko ter bo delovalo kot upravljavec teh podatkov. Podjetje Synergy lahko razkrije in prenese takšne osebne podatke drugim članom skupine podjetij Synergy, ki se lahko nahajajo znotraj in zunaj območja EEA, ter drugim osebam za namene poslovanja podjetja Synergy. Te osebe se lahko nahajajo v državah brez zakonodaje za zaščito osebnih podatkov. Podrobnosti o udeleženih podjetjih in državah bodo podani na zahtevo.