POLITIKA VAROVANJA ZASEBNOSTI

 

 

Ta spletna stran in njena vsebina sta v lasti družbe Synergy WorldWide, Inc. s sedežem na naslovu 2901 West Bluegrass Blvd., Suite #100 Lehi, Utah 84043 (801) 769-7800, ZDA, matična številka: 4750041-0142. Varovanje podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, je ena od prednostnih nalog Synergy WorldWide (v nadaljevanju »Synergy«, »mi«, »nas« ali »naš«). Izjava glede varovanja osebnih podatkov podrobno pojasnjuje naša stališča in prakse ter kako se nanašajo na vas kot obiskovalce spletne strani synergyworldwide.com (v nadaljevanju »spletna stran«). Naprošamo vas, da Izjavo glede varovanja osebnih podatkov v rednih časovnih presledkih preverjate, saj nadaljnja uporaba naše spletne strani po vpeljavi morebitnih sprememb pomeni, da vse spremembe tudi sprejemate. Naša zaveza k varstvu zasebnosti obiskovalcev naše spletne strani pa se ne bo nikoli spremenila.

 

1. Zbiranje podatkov

 • Razlogi za zbiranje podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje Na spletni strani lahko zbiramo podatke, ki omogočajo osebno prepoznavanje, iz več razlogov, kot so:
  • o priprava in sklenitev pogodb/dogovorov z vami, kot so vaša pogodba o članstvu, ki lahko vključuje izračun vašega zaslužka in zaslužka drugih članov/partnerjev ter vzdrževanje navedenih podatkov v drevesu vašega downlina; obdelava naročil, dobava/vračilo izdelkov, upravljanje garancij in obdelava plačil;
  • o izpolnjevanje naših zakonskih obvez, ki vključujejo davčne in računovodske obveze ter odzivanje na zahtevke pristojnih državnih organov;
  • o uresničevanje naših zakonitih poslovnih ciljev, kot so nudenje naših storitev, ohranjanje varnosti in celovitosti naših storitev, izboljševanje uporabniške izkušnje na naši spletni strani, uveljavljanje splošnih pogojev uporabe, pravil in postopkov ter drugih pripadajočih pravic oziroma za zagotavljanje podatkov, ki jih od nas zahtevate oziroma ki jih želite prejemati o naših izdelkih in storitvah;
  • o vaše soglasje: lahko soglašate s prejemanjem naših storitev in druge ponudbe, z udeležbo na dogodkih in v izzivih, z uporabo vaših podatkov v zvezi s trženjem naših izdelkov in storitev ter z uporabo piškotkov, kot je opisano v nadaljevanju. Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete, kot je opisano v nadaljevanju, vendar morate v tem primeru upoštevati, da morda ne boste več mogli uporabljati spletne strani, izdelkov in storitev, kot je navedeno zgoraj.

 

* V skladu z veljavno zakonodajo imate pravico podati ugovor na zbiranje osebnih podatkov iz nekaterih od razlogov, ki so navedeni zgoraj, vendar v tem primeru morda ne boste mogli več uporabljati vseh funkcij spletne strani.

 

 • Podatki, ki nam jih posredujete prostovoljno. Synergy zbira izključno podatke, ki omogočajo osebno prepoznavanje, katere nam prostovoljno posredujete pri uporabi naših storitev, kot so vaše ime in priimek, naslov, naslov e-pošte, telefonska številka in podatki o vaši plačilni kartici (v nadaljevanju »podatki, ki omogočajo osebno prepoznavanje« oziroma »POOP«). Vedno se lahko odločite, da nam podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, ne boste posredovali, vendar vam tako ne bomo mogli zagotoviti storitev, ki ste jih od nas zahtevali. Obiskovalci lahko dostopate do spletne strani, ne da bi nam razkrili podatke, ki omogočajo osebno prepoznavanje.
 • Podatki, ki jih zbiramo samodejno. Synergy ne zbira samodejno podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, prav tako podatkov, ki jih prejmemo na druge načine, ne povezujemo s podatki, ki omogočajo osebno prepoznavanje točno določenih oseb. Vendar lahko shranjujemo podatke, ki ne omogočajo osebnega prepoznavanja, do katerih pridemo na podlagi vaše uporabe spletne strani, vključno z, brez omejitev, podatki o številu obiskovalcev in pogostosti obiskov spletne strani. Ti podatki lahko vključujejo tudi podatek o spletni strani, ki jo obiščete tik pred ali po obisku spletne strani, spletnem brskalniku, ki ga uporabljate, in vašem IP naslovu. Če jih uporabljamo, jih uporabljamo izključno na skupni osnovi.
 • Piškotki in njim sorodne tehnologije. Tako kot večina spletnih strani tudi mi uporabljamo piškotke oziroma podatkovne datoteke, ki se samodejno shranijo na vašem računalniku, izboljšajo vaš obisk spletne strani in nam posredujejo podatke o načinu uporabe spletne strani. Piškotki ne vsebujejo podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, razen če nam vi kot obiskovalec takšne podatke posredujete zavestno. S pomočjo piškotkov vas prepoznamo, ko se vrnete na spletno stran, in izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo. Piškotkov ne uporabljamo za shranjevanje podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, in ne povezujemo podatkov, ki ne omogočajo osebnega prepoznavanja, ki jih piškotki vsebujejo, s podatki, ki omogočajo osebno prepoznavanje točno določenih oseb. Synergy lahko dovoli uporabo piškotkov in drugih njim sorodnim tehnologijam na spletni strani tretjim osebam, katerih uporabo in vsebino ne nadzoruje. Večina spletnih brskalnikov omogoča izbris piškotkov iz predpomnilnika oziroma prejem obvestila o uporabi piškotkov. Če uporabo piškotkov onemogočite, ne boste mogli uporabljati vseh funkcij spletne strani. Synergy ne zbira podatkov o vas od drugih virov, kot so javne evidence in organi ter zasebne organizacije.
 • Zahtevki za onemogočenje sledenja. Nekateri spletni brskalniki omogočajo posredovanje zahtevka za onemogočenje sledenja vašega prometa, s čimer omogočijo anonimno brskanje po spletni strani. Vse takšne zahtevke spoštujemo, vendar anonimno brskanje po spletni strani lahko onemogoči uporabo vseh funkcij spletne strani.

 

2. Uporaba podatkov

Podatke, ki jih zbiramo na spletni strani, uporabljamo za zagotavljanje od vas zahtevanih storitev, vsebin in izboljšanje vaše uporabniške izkušnje med obiskom spletne strani. Lahko se prijavite na prejemanje e-novic in zahtevate, da vam posredujemo kontaktne podatke o neodvisnem distributerju Synergy WorldWide (kot je to opredeljeno v nadaljevanju), ki vam lahko posreduje več informacij o tem, kako kupiti naše izdelke in se vpisati kot neodvisni distributer Synergy WorldWide. Če boste kupovali naše izdelke ali se vpisali kot naš neodvisni distributer, bomo vaše podatke, ki omogočajo osebno prepoznavanje, uporabili za (1) nudenje storitev (kot so obdelava naročil in obračunavanje ter izplačevanje provizij); (2) podporo in izboljšanje storitev, ki jih nudite svojim strankam in downlinu; (3) nudenje dodatnih storitev in (4) zagotavljanje ravnanja v skladu z zakonskimi obvezami. Synergy lahko za izvajanje zgornjih ciljev posreduje vaše podatke svoji matični družbi v ZDA in svojim podružnicam v drugih državah. Vaše osebne podatke zbiramo in uporabljamo izključno v zgoraj navedene namene. Kadar jih želimo zbirati in uporabljati še v kakšen drug namen, to storimo samo na podlagi vašega predhodnega soglasja.

 

3. Razkrivanje podatkov tretjim osebam

Synergy lahko svojim pridruženim ali povezanim družbam razkriva podatke, ki omogočajo osebno prepoznavanje. Synergy deluje v več državah po vsem svetu. Določene funkcije spletne strani za njeno dosledno delovanje po vsem svetu upravljamo z osrednje lokacije, ki se trenutno nahaja v ZDA. Poleg tega je lahko vaš upline iz ZDA ali druge države. Ni enotne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, ki bi veljala za Evropo, ZDA in druge dele sveta. Evropska zakonodaja od Synergyja zahteva, da sprejme ukrepe za varstvo vaših podatkov ob njihovem prenosu v države izven Evrope. Synergy pri mednarodnih prenosih podatkov pridruženim in povezanim družbam v ZDA ravna v skladu z določili okvirja varstva osebnih podatkov »Zasebnostni ščit« EU-ZDA.

Synergy vaše podatke, ki omogočajo osebno prepoznavanje, ki jih mora posredovati vašemu uplinu, posreduje v skladu s pogodbo o članstvu.

Synergy lahko upravlja spletno stran in opravlja drugo delo v vašem imenu za izvajanje zahtevanih storitev, kot so razvijanje spletne strani, izvajanje naročil, dobava paketov, administrativne in računovodske funkcije ter pomoč uporabnikom, s pomočjo zunanjih in notranjih ponudnikov zgoraj naštetih storitev, ki imajo lahko dostop do vaših podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, vendar so s klavzulami o varstvu osebnih podatkov, kot to zahteva zakon, pogodbeno vezani k uporabi vaših podatkov izključno za opravljanje svojih delovnih nalog. Nekateri od ponudnikov zgoraj naštetih storitev imajo lahko sedež v državah, v katerih je zagotovljeno slabše varstvo podatkov kot v vaši državi.

Synergy ne prodaja, trguje z in daje v najem vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene trženja, s katerimi ni povezan. Družba spoštuje vašo zasebnost in ne bo ogrozila svojega poslovnega odnosa z vami s prodajo vaših osebnih podatkov tretjim osebam brez vašega predhodnega soglasja.

Vendar jih lahko razkrije za namene izpolnitve svojih zakonskih obvez ob prejemu ustreznega zahtevka s strani državnih organov ali zasebnih strank v povezavi s tožbo, sodnim pozivom, preiskavo ali podobnim uradnim postopkom; za odzivanje na zadeve, ki se tičejo osebne ali javne varnosti; za preiskovanje varnostnih incidentov; za zaščito interesov, pravic in premoženja družbe oziroma v primeru prodaje ali prenosa premoženja ali v kontekstu podobnih poslovnih pogajanj.

 

4. Varnost podatkov

Synergy je sprejel vse potrebne administrativne, tehnične in fizične ukrepe, ki pomagajo zagotoviti, da vaši podatki, ki omogočajo osebno prepoznavanje, ostajajo točni, ustrezni in varni. Vendar noben prenos podatkov po spletu ali preko elektronske baze podatke ni popolnoma varen. Čeprav si Synergy prizadeva zaščititi vaše podatke z ukrepi, kot so navedeni v nadaljevanju, ne moremo popolnoma jamčiti za njihovo varnost:

  • Synergy s pomočjo protokola SSL (Secure Socket Layer) zagotavlja varno povezavo med prenosom in prejemanjem osebnih podatkov. SSL podatke, ki se prenašajo med dvema računalnikoma preko spleta, pošlje v kodirani obliki, katero lahko dekodirata samo računalnik, ki podatke pošlje, in računalnik, ki podatke prejme. SSL zagotavlja, da med prenosom podatkov Synergyju nihče ne more prestreči vaših osebnih podatkov. Varna povezava se ohranja, vse dokler se prenos uspešno ne zaključi ali prekliče.
  • Synergy omejuje dostop do POOP na svoje zaposlene, pogodbenike in posrednike, ki potrebujejo vaše podatke za izvajanje svojih delovnih nalog in ki so zavezani ohranjati njihovo zaupnost, v primeru kršitve svojih obveznosti s tem v zvezi pa se lahko zoper njih uvede disciplinski postopek ali odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma sodelovanja.

 

5. TRAJANJE HRAMBE PODATKOV

Synergy hrani vaše podatke, ki omogočajo osebno prepoznavanje, v aktivnih datotekah in sistemih, vse dokler je to potrebno za izvajanje namenov, za katere so bili zbrani, kot to zahteva zakon oziroma kot se to zahteva za izvajanje naših pogodbenih obvez do naših strank in distributerjev/partnerjev, upošteva se čas, ki je daljši. Synergy si bo razumno prizadeval zagotoviti, da so podatki točni in popolni ter jih bo posodobil oziroma popravil po potrebi na podlagi vašega ustreznega zahtevka.

 

6. Organizacijski podatki o naših neodvisnih distributerjih

Synergy je družba za direktno prodajo, ki distribuira svoje izdelke preko mreže članov/partnerjev, distributerjev in vodij, ki se skupaj imenujejo »neodvisni distributerji«. Naročilo lahko oddate preko katerega od naših neodvisnih distributerjev ali neposredno preko Synergy WorldWide, ki bo vaše podatke posredoval vašemu neodvisnemu distributerju, preko katerega se bo vaše naročilo obdelalo. Vsaka stranka se lahko odloči, kako bo oddajala naročila oziroma kako naj se kontaktira pri oddaji naročila.

Neodvisni distributer, ki novega neodvisnega distributerja vpelje v Synergy posel, se imenuje sponzor. Sponzorji lahko gradijo svoje neodvisne prodajne organizacije. Synergy neodvisnim distributerjem pri gradnji posla pomaga z organizacijskimi poročili, ki vsebujejo podatke, ki omogočajo osebno prepoznavo ter poslovne podatke njihovih strank in neodvisnih distributerjev v njihovem downlinu, ki vključujejo, vendar niso omejeni na ime, priimek, naslov, ID številko, telefonsko številko, naslov e-pošte, številko faksa, doseženo stopnjo po sistemu nagrajevanja Synergy WorldWide, podatke o ustvarjenem volumnu (prometu) in prodaji. Vsa poročila se neodvisnim distributerjem posredujejo strogo zaupno in izključno za namene gradnje njihovega Synergy posla, saj predstavljajo zaupno poslovno skrivnost Synergy WorldWide. Nekateri od distributerjev Synergy WorldWide lahko živijo v državah, v katerih je zagotovljeno slabše varstvo podatkov kot v vaši državi.

 

7. Otroci

Spletna stran je namenjena splošnemu občinstvu in ni namenjena oziroma ciljana na otroke. Synergy zavestno ne zbira, uporablja in razširja podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje otrok, mlajših od 13 let. Če Synergy ugotovi, da je prejel podatke, ki omogočajo osebno prepoznavanje zgoraj omenjenih otrok, jih uporabi izključno za to, da kontaktira starša oziroma skrbnika in od njega prejme preverljivo soglasje za njihovo uporabo. Če v razumnem roku takšnega soglasja ne prejmemo, storimo vse, kar je v naši moči, da podatke o otroku izbrišemo iz svojih evidenc. Na zahtevo starša oziroma skrbnika posredujemo vrste podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje otrok, mlajših od 13 let, ki smo jih morda zbrali.

 

8. Povezave na spletne strani tretjih oseb

Spletna stran lahko vsebuje povezave na spletne strani, ki jih upravljajo in vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi Synergy nima nobenega nadzora. Za vse podatke, ki jih boste posredovali spletnim stranem tretjih oseb, bo veljala njihova politika zasebnosti, zato vas spodbujamo, da pred razkritjem svojih podatkov upravljavcem spletnih strani tretjih oseb raziščete to področje in jim zastavite ustrezna vprašanja s tem v zvezi. Synergy ne odgovarja za vsebino, dejanja in politike spletnih strani tretjih oseb. Vključitev povezav na spletne strani tretjih oseb na našo spletno stran ne predstavlja podpore in oglaševanja njihovih vsebin, dejanj in politik.

 

9. Pravice v zvezi s podatki, ki omogočajo osebno prepoznavanje

Odvisno od zakonodaje v vaši državi imate lahko različne pravice v zvezi s podatki, ki omogočajo vaše osebno prepoznavanje, ki lahko vključujejo pravico do dostopa, popravka, omejitve ali ugovora na obdelavo (vključno za namene direktnega trženja), prenosljivosti podatkov na drugega upravljavca in njihovega izbrisa. Nekatere od teh pravic lahko uveljavljate preko funkcij na spletni strani. Kadar te niso na voljo, lahko kontaktirate Synergy na privacy@synergyworldwide.com. Zavedati se morate, da za zgoraj navedene pravice lahko veljajo različne omejitve, ki jih določa zakonodaja.

 

10. Izjava glede prenosa osebnih podatkov iz EU v skladu z okvirjem za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA

Synergy priznava, da v Evropski uniji in njenih državah članicah velja ureditev varstva osebnih podatkov, ki na splošno omejuje prenos podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje (v nadaljevanju »POOP«) o posameznikih v EU prejemnikom, ki se nahajajo izven Evropskega gospodarskega območja (v nadaljevanju »EGO«). Synergy je že potrdil ravnanje v skladu s predhodnim okvirjem varstva osebnih podatkov »Varni pristan« EU-ZDA, ki je omogočal prenos POOP med EGO in ZDA v skladu s pravom Unije. Nature's Sunshine Product, Inc. in njegova povezana podjetja v ZDA ravnajo v skladu z določili okvirja za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA (DPF) glede zbiranja, uporabe in hrambe POOP iz Evropske unije in Velike Britanije v ZDA na podlagi DPF in z ustreznimi zahtevami Ameriškega ministrstva za trgovino. Synergy je potrdil, da ravna v skladu z načeli DPF o obvestilu, izbiri in prenosu tretjemu; varstvu in celovitosti ter omejitvi namena; dostopu in pravici do pritožbe, izvrševanja in odgovornosti v zvezi z vsemi POOP, ki jih Synergy prejme iz EGO iz naslova DPF. Za več informacij glede DPF in za potrdilo o ravnanju Synergyja v skladu z njegovimi določili glej dataprivacyframework.gov. Osebe iz EGO, na katere se POOP nanašajo, ki želijo zastaviti vprašanje ali vložiti pritožbo glede prenosa in obdelave svojih POOP s strani Synergyja, imajo pravico iz tega naslova vložiti pritožbo pri Synergyju na kontaktne podatke, ki so navedeni spodaj. Kolikor oseba iz EGO, na katero se POOP nanašajo, ni zadovoljna z rezultati postopka interne revizije pri Synergy WorldWide, ima pravico vložiti brezplačno pritožbo pred našim izbranim neodvisnim pritožbenim mehanizmom, Mednarodnim centrom za reševanje sporov (International Centre for Dispute Resolution®) Ameriškega arbitražnega združenja (American Arbitration Association®), pred katerim ima pravico pod določenimi pogoji uporabiti pravno zavezujoč arbitražni postopek. Poleg tega imajo nad Synergyjem pravico izvajati svoje preiskovalne in izvršilne pristojnosti tudi Zvezna komisija za trgovino, Ameriško ministrstvo za promet in drugi z zakonom določeni ter pooblaščeni ameriški organi.

 

11. Vprašanja in pritožbe

SYNERGY jemlje vašo zasebnost zelo resno. Če ste mnenja, da smo kršili to Izjavo glede varovanja osebnih podatkov, vas naprošamo, da nas kontaktirate, da bomo lahko vašo pritožbo raziskali. Uporabniki v Evropski uniji, ki imate določene pomisleke glede uporabe in zbiranja podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavanje, s strani Synergy WorldWide, imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

 

Vprašanja in pomisleke glede naše politike zasebnosti lahko tudi neposredno naslovite na našo službo za pomoč uporabnikom:

Customer Service
SYNERGY
1955 W. Grove Parkway
Suite #100
Pleasant Grove, Utah 84062
(801) 769-7800
privacy@natr.com

 

Naprošamo vas, da v vrstici »Zadeva« v svoji elektronski pošti na kratko opišete, na katero področje se nanaša vaše vprašanje oziroma pomislek.

 

Če želite uveljavljati svoje pravice do informiranosti, dostopa, popravka ali izbrisa, pravico do prenosljivosti, pravico do ugovora na obdelavo ali pravico do tega, da se na vas ne nanaša odločitev, ki temelji samo na avtomatizirani obdelavi podatkov, namenjenih oblikovanju profilov, v zvezi s podatki, ki omogočajo osebno prepoznavanje, nam pišite na privacy@natr.com.

 

Kontaktirate lahko tudi našo službo za pomoč uporabnikom na spodnjem naslovu:

Customer Service
SYNERGY
1955 W. Grove Parkway
Suite #100
Pleasant Grove, Utah 84062
(801) 769-7800
privacy@natr.com

 

Obveščamo vas tudi, da smo za svojo uradno osebo za varstvo podatkov v Evropi imenovali:

ADDIENS ASESORES JURÍDICOS Y TRIBUTARIOS, SLP,
Travessera de Gracia, 29, 2º 1ª
p.minana@addiensajt.com
+34932413090

 

Iskrena hvala za pregled politike varovanja zasebnosti.

*Ker se zakonodaja o varovanju zasebnosti pogosto spreminja, si Synergy pridržuje pravico do občasnih sprememb in dopolnitev. Naprošamo vas, da občasno obiščete našo spletno stran in si preberete najnovejšo različico tega besedila.

Datum zadnje posodobitve: 3. november 2023.